Model współpracy z Klientem

Zespół Kahlenberg RI wyrósł z doświadczeń realnego biznesu i funkcjonowania firm w różnych sektorach gospodarki. W usługach kluczowe znaczenie dla zdobycia i utrzymania pozycji na rynku mają relacje z Klientami oraz konkurencyjna jakościowo i cenowo oferta – odpowiadająca ich rzeczywistym potrzebom.

Nasi Klienci

Kahlenberg RI pracuje z polskimi firmami różnych branż i sektorów gospodarki, w tym z podmiotami o zasięgu międzynarodowym, działającymi w Polsce. Są wśród nich firmy duże, o znaczącym ekonomicznym i produkcyjnym potencjale, a także przedsiębiorstwa reprezentujące sektor MŚP. Współpracujemy z polskimi firmami, które osiągnęły najwyższą jakość swoich produktów i usług, światowy poziom zarządzania biznesem i z powodzeniem rozwijają się na rynkach międzynarodowych.

Jesteśmy zespołem brokerów i specjalistów ubezpieczeniowych, który nie nastawia się na jak największą liczbę Klientów. Liczymy na współpracę z firmami i Klientami indywidualnymi, dla których profesjonalizm brokerów, ich wiedza i doświadczenie, jakość obsługi, budowanie merytorycznych relacji z kadrą menedżerską, a także transparentność współpracy – mają kluczowe znaczenie.

Te właśnie aspiracje polskiego biznesu wspiera Kahlenberg RI, adresując ofertę ochrony ubezpieczeniowej do przedsiębiorców, którzy koncentrują się na bezpiecznym rozwoju, chcą efektywnie zarządzać ryzykiem, a jednocześnie poprawiać konkurencyjność i obniżać koszty. Do tej grupy przedsiębiorców kierujemy nasze specjalistyczne usługi ubezpieczenia, w tym międzynarodowe programy ochrony ubezpieczeniowej dla firm, działających na europejskich i światowych rynkach.

Zakładamy, że mimo niekorzystnych konsekwencji pandemii COVID-19, po jej zakończeniu, rosnąć będzie zapotrzebowanie na usługi brokerskie – ochrony majątku i inwestycji.

Od relacji do strategicznego partnerstwa

Nasz model relacji z Klientem zakłada, że towarzyszymy mu aktywnie na wszystkich etapach współpracy: od analizy potrzeb i oczekiwań związanych z ochroną ubezpieczeniową, poprzez negocjowanie i podpisanie umowy z ubezpieczycielem, po realizację umowy i organizację procesu likwidacji ewentualnej szkody.

Zakładamy, że nasz kompleksowy model współpracy z Klientem służy finalnie optymalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że może być jakościowo i cenowo konkurencyjny wobec innych, rynkowych ofert ubezpieczenia.

Nasze podejście do współpracy z Klientem zakłada również, że decydujące znaczenie dla jej efektów mają relacje osobiste z kluczowymi osobami prowadzącymi biznes – właścicielami i menedżerami. Definiujemy je przy tym jako absolutnie podporządkowane celom współpracy, transparentne i ograniczone przyjętym wspólnie porządkiem proceduralnym. Tak rozumiane relacje osobiste powinny prowadzić do pojawienia się rzeczywistego partnerstwa, służącego jak najlepszym efektom wspólnego działania.

Kahlenberg RI zainteresowany jest takim układaniem długofalowych relacji z firmą, gdzie broker staje się partnerem w poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych dla ochrony nowych inicjatyw biznesowych oraz rozwoju nowoczesnych produktów i technologii, które wymagają szczególnego podejścia w definiowaniu ryzyk. Mamy przekonanie, że w wielu sektorach polskiej gospodarki, nie tylko w firmach należących do grupy B+R (badania i rozwój) czy w startupach, strategie ubezpieczeniowe powinny być traktowane jako część strategii rozwoju firmy.