Serwis likwidacji szkód

Nasz zespół posiada wieloletnie, profesjonalne doświadczenie w zakresie likwidacji szkód, wynikające ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, gruntowną znajomość przepisów prawa i orzecznictwa oraz stosowanych przez zakłady ubezpieczeń procedur likwidacyjnych, przede wszystkim praktyki ich postępowania w tym zakresie.  

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami likwidację szkód przeprowadzają zakłady ubezpieczeń. W związku z zaistniałą szkodą rolą brokera jest reprezentowanie Klienta wobec ubezpieczyciela oraz sprawowanie nadzoru nad procesem likwidacji szkody.

Poza standardową obsługą likwidacji szkody u naszych Klientów, oferujemy także szczególną usługę – doradztwa i wsparcia w zakresie likwidacji szkód dla firm i Klientów indywidualnych, którzy nie zawarli umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Kahlenberg RI.

Likwidacja szkody w standardzie obsługi ubezpieczenia

Uznajemy, że miarą skutecznego działania brokera w imieniu i na rzecz Klienta jest gotowość do udzielenia mu realnego wsparcia w momentach brzegowych – wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Jesteśmy przekonani, że właśnie wtedy poważnej próbie poddawana jest wartość relacji łączących brokera i jego Klienta.

Kahlenberg RI standardowo włącza do swojego serwisu obsługi, zawieranej za jego pośrednictwem umowy ubezpieczenia, doradztwo i wsparcie w procesie likwidacji szkód.

Uczestniczymy w całym procesie likwidacji szkody (tzw. kompleksowa obsługa szkody) jako podmiot substytuujący Klienta od chwili zaistnienia szkody, ustalenia przyczyn i odpowiedzialności za jej wystąpienie, do zakończenia procedury likwidacji decyzją ubezpieczyciela, określającą wielkość odszkodowania i warunki jego wypłaty. W naszym standardzie postępowania mieści się również przygotowanie ewentualnego odwołania od decyzji ubezpieczyciela (w tym, jeśli jest to potrzebne, z udziałem wskazanej przez Klienta kancelarii prawnej).

Usługa likwidacji szkody

Raport Najwyższej Izby Kontroli Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym wskazuje, że znacząca część problemów ubezpieczonych wiąże się z likwidacją szkód przez zakłady ubezpieczeń. Należą do nich nieprawidłowości polegające na zaniżaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania, opieszały sposób likwidacji szkody czy nieudostępnianie przez ubezpieczycieli akt odszkodowawczych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ubezpieczonych, oferujemy usługi likwidacji szkód majątkowych i osobowych dla firm i Klientów indywidualnych, niemających zawartej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Kahlenberg RI.

W zależności od fazy, w jakiej znajduje się procedura likwidacji szkody, oferujemy Klientom jej kompleksową obsługę, jak również prowadzenie spraw związanych ze szkodami spornymi.

W trosce o bezpieczeństwo informacji dotyczących Klienta już na etapie wstępnej analizy dokumentacji stosujemy przepisy związane z ochroną danych osobowych i regulacje wynikające z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Wstępna analiza stanu, w jakim znajduje się postępowanie likwidacyjne, jest bezpłatna.

Kahlenberg RI, w ramach umowy o wykonanie usługi likwidacji szkody ubezpieczeniowej, gwarantuje staranność i profesjonalizm na każdym etapie procedury likwidacyjnej, włącznie z pomocą w uzyskaniu ekspertyz dotyczących oceny szkody, jeśli będą one konieczne dla uzyskania wypłaty odszkodowania.