Ubezpieczenia

Zespół Kahlenberg RI ma ponad 20-letnie doświadczenie w tworzeniu strategii zarządzania obszarem ubezpieczeń. Pośredniczymy w zawieraniu umów ochrony ubezpieczeniowej z godnymi zaufania towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi na polskim i międzynarodowym rynku ubezpieczeń. Dzięki temu posiadamy zdolność optymalizacji kosztów ubezpieczenia, co wielokrotnie potwierdziliśmy, ubezpieczając polskie oraz zagraniczne firmy działające w Polsce.

Naszym atutem jest zdolność do przygotowania nawet najbardziej złożonych programów ochrony ubezpieczeniowej, z wykorzystaniem naszego know-how, przy wsparciu zespołu ekspertów.

Nasze programy ochrony ubezpieczeniowej

Tworzymy programy ochrony ubezpieczeniowej dla firm i Klientów indywidualnych. Nasze know – how w tym zakresie jest rezultatem wieloletnich doświadczeń członków zespołu Kahlenberg RI, którzy pracowali w towarzystwach ubezpieczeniowych, w firmach brokerskich oraz zespołach doradczych dużych korporacji i średnich firm.

Przyjmując zlecenia, w pierwszej kolejności staramy się wspólnie z Klientem określić jego rzeczywiste potrzeby, zakres ochrony ubezpieczeniowej i jej dotychczasowe koszty.

Budujemy „konkurencyjną pozycję” Klientów wobec towarzystw ubezpieczeniowych. W naszym przekonaniu sposób zdefiniowania i prezentacji ryzyk jest jedną z przesłanek uzyskania optymalnych warunków ubezpieczenia. Szczególnie w projektach inwestycyjnych, produkcyjnych lub handlowych, których ryzyka finansowe, rynkowe i branżowe mają złożony charakter.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy strategie zarządzania obszarem ubezpieczeń tak, aby minimalizować skutki zdarzeń losowych lub roszczeń wobec firmy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów ubezpieczenia. Poszukujemy rozwiązań alternatywnych, których celem jest dbałość o interesy Klienta: zapewnienie bezpieczeństwa jego biznesu i ochrona zasobów firmy.

Korzystamy ze standardowych procedur postępowania, wymaganych przez polski i międzynarodowy rynek ubezpieczeń, ale każdą negocjowaną umowę ubezpieczenia traktujemy indywidualnie. Wynika to ze strategii obecności Kahlenberg RI na rynku brokerskim – współpracy z ograniczoną liczbą Klientów oraz takiej realizacji umów, której praktyką jest pozostawanie do dyspozycji Klienta w całym okresie ich trwania.

Wspieramy Klientów podczas audytów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych przeprowadzanych przez ubezpieczycieli przed przygotowaniem oferty lub w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w celu ustalenia ich zgodności z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego. W określonych sytuacjach samodzielnie przygotowujemy odpowiednie materiały dla ubezpieczyciela.

Oferowane produkty

Nasza oferta pośrednictwa ubezpieczeniowego obejmuje zarówno „tradycyjne” produkty ubezpieczeniowe dla firm i Klientów indywidualnych, jak i kompleksowe, wysokospecjalistyczne usługi ubezpieczenia, dostosowane do potrzeb korporacji, globalnych przedsięwzięć gospodarczych i niestandardowych projektów inwestycyjnych.

Kahlenberg RI, dzięki dobrej znajomości rynku, ma szeroki dostęp do produktów ubezpieczeniowych, oferowanych przez polskie i międzynarodowe zakłady ubezpieczeń. Naszą rolą jest nie tylko wybranie produktu, ale też dostosowanie zakresu i ceny ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Naszym Klientom proponujemy szeroki katalog produktów, znajdujących się w ofercie polskich i międzynarodowych zakładów ubezpieczeń (również w ramach umów koasekuracji), w tym m.in.:

ubezpieczenia majątkowe, w tym ubezpieczenie majątku firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, parku maszynowego i transportu, ochronę ubezpieczeniową obiektów sportowych, majątku klubów sportowych oraz widowisk sportowych, ubezpieczenia obiektów użyteczności publicznej (szpitali, przychodni oraz ich wyposażenia, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego i diagnostycznego), ochronę ubezpieczeniową nieruchomości oraz wyposażenia stacji radiowych i telewizyjnych (studia i wozy transmisyjne);

ubezpieczenia osobowe, w tym ubezpieczenia NNW pracowników różnych branż przemysłowych i handlowych, ubezpieczenia OC związanej z wykonywaniem zawodu (adwokat, radca prawny, biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy, doradca podatkowy, lekarz i fizjoterapeuta), ubezpieczenia dla członków zarządów spółek i kadry menedżerskiej;

ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia na życie, w tym ochronę ubezpieczeniową dla pracowników oraz kadry menedżerskiej, zapewniającą dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia na życie kadry i pracowników korporacji i firm produkcyjnych;

ubezpieczenia finansowe, w tym gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia ryzyk finansowych inwestycji infrastrukturalnych i innych inwestycji w różnych branżach gospodarki, ubezpieczenia firm leasingowych, venture capital, funduszy private equity;

ubezpieczenia OC działalności, w tym dla firm z branży produkcyjnej obejmujące OC za produkt czy wycofanie produktu z rynku;

ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych i parków transportowych.