PROFESJONALNE USŁUGI BROKERSKIE
ochrona ubezpieczeniowa - doradztwo - likwidacja szkód

Jesteśmy licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Naszym celem jest optymalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej oraz ochrona aktywów i zasobów ubezpieczonych firm i Klientów indywidualnych w razie wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych.

startkontakt
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Oferujemy programy ubezpieczeniowe dla firm i Klientów indywidualnych, obejmujące różne rodzaje i zakresy ubezpieczeń. Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o liczącej się pozycji na polskim i międzynarodowym rynku ubezpieczeń, negocjując w imieniu Klienta optymalne składki i warunki ochrony ubezpieczeniowej.

dowiedz się więcej

Serwis likwidacji szkód

Świadczymy kompleksową pomoc w procesie likwidacji szkód i dochodzeniu odszkodowań w razie niekorzystnego zdarzenia losowego. Oferujemy specjalny serwis wsparcia i monitorowania postępowania likwidacyjnego na każdym etapie jego zaawansowania. Służymy doradztwem w przygotowaniu właścicieli, menedżerów i pracowników firm w zakresie znajomości procedur likwidacji szkód.

dowiedz się więcej
Serwis likwidacji szkód
Reasekuracja

Reasekuracja

Tworzymy programy oraz organizujemy pokrycie reasekuracyjne dla Klientów, którzy realizują złożone projekty inwestycyjne oraz przedsięwzięcia biznesowe charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem. Dzięki współpracy z zagranicznymi reasekuratorami wykorzystujemy reasekurację jako narzędzie optymalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

dowiedz się więcej

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze, obejmujące analizy ryzyk ubezpieczeniowych w działalności firm i korporacji, tworzenie programów ochrony ich aktywów i zasobów oraz opracowywanie procedur operacyjnego zarządzania umowami ubezpieczenia. Wspieramy firmy z różnych branż i sektorów gospodarki w asekuracji transakcji kupna, łączenia lub przejmowania podmiotów.

dowiedz się więcej
Usługi doradcze


Nasze specjalizacje

      

Oferujemy wysokospecjalistyczne usługi brokerskie dla podmiotów realizujących inwestycje infrastrukturalne oraz kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla instytucji finansowych, korporacji przemysłowych i usługowych. Od wielu lat specjalizujemy się w ubezpieczaniu zawodowego i amatorskiego sportu – zawodników, klubów i widowisk sportowych. Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmują międzynarodowe programy ubezpieczeniowe, dedykowane firmom działającym w skali europejskiej i globalnej.

dowiedz się więcej