Nasze wartości i cele

Naszą filozofią jest budowanie stabilnych i długoterminowych relacji biznesowych z Klientami i Partnerami, opartych na kreowaniu wartości dodanej oraz wzajemnym zaufaniu. Naszym celem jest zapewnienie Klientom optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, odpowiadającej ich rzeczywistym potrzebom, zapewniającej realne możliwości odbudowy pozycji biznesowej w przypadku niekorzystnego zdarzenia losowego.

Filozofia odpowiedzialności

W złożonym świecie działalności gospodarczej przywiązani jesteśmy do kilku prostych zasad. Ich źródłem są uniwersalne reguły uczciwego prowadzenia biznesu, z centralną wartością etyczną, jaką jest odpowiedzialność, a ściślej – odpowiedzialne działanie. Oznacza to, że zawsze jesteśmy po stronie Klienta, co wynika z naszego statusu prawnego, ale też z fundamentalnego obowiązku powierniczego.

W interesie Klientów nie tylko angażujemy naszą wiedzę i doświadczenie, ale też dzielimy się nią z Klientem, aby wspólnie podejmować najtrafniejsze decyzje. Uważamy, że asymetria informacyjna w relacjach pomiędzy brokerem a Klientem nie służy wzajemnemu zaufaniu.

Naszym atutem jest konkurencyjny model działania; stały kontakt naszych przedstawicieli z Klientem, począwszy od wspólnego tworzenia strategii ubezpieczeniowej i wynegocjowania umowy z zakładem ubezpieczeń, poprzez wdrożenie operacyjnego systemu zarządzania obszarem ubezpieczeń oraz bieżące doradztwo, aż do aktywnego udziału w likwidacji ewentualnej szkody.

W tworzeniu strategii ochrony ubezpieczeniowej współpracujemy z polskimi i zagranicznymi towarzystwami ubezpieczeniowymi o ustalonej pozycji rynkowej, tradycji i renomie rzetelnych, odpowiedzialnych partnerów. Nasze wybory partnerów biznesowych traktujemy jako jeden z elementów bezpieczeństwa i odpowiedzialności za biznesowe interesy naszych Klientów.

Wspólnota satysfakcji

Kahlenberg RI ma ambicję i możliwości, aby skutecznie obsługiwać Klientów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, bez względu na to, gdzie i w jakim otoczeniu formalnoprawnym rozwijają swoją działalność. Już na etapie tworzenia koncepcji ochrony ubezpieczeniowej przedstawiamy Klientowi alternatywne rozwiązania wraz z klasyczną analizą SWOT każdego z nich.

Naszym celem jest przygotowanie najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych dostępnych w Polsce i na rynku międzynarodowym – konkurencyjnych jakościowo i cenowo.

Osiągamy ten cel dzięki zapewnieniu polskim firmom dostępu do najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, stosowanych w Europie i innych rynkach międzynarodowych oraz dostarczaniu im technologii ubezpieczenia ryzyk, z jakich korzystają ich zagraniczni konkurenci. Jest to również możliwe dzięki wieloletniej współpracy z zespołem partnerów oraz wybranymi instytucjami brokerskimi i reasekuracyjnymi.

Kierownictwa zarówno krajowych, jak i międzynarodowych firm, znajdują w zespole Kahlenberg RI partnera, który w działaniach na rzecz poprawy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym stawia cele możliwe do osiągnięcia. Wiemy, że aby je urealnić, musimy łączyć najlepsze rozwiązania z rynków tradycyjnych z uwarunkowaniami i możliwościami polskiej oraz regionalnej gospodarki.

Tworzymy programy ochrony ubezpieczeniowej, starając się odpowiadać na pytanie, jakiego ubezpieczenia Klient rzeczywiście potrzebuje, a nie jakie ubezpieczenie oferują ubezpieczyciele. Najczęściej, kierując się interesem Klienta, znajdujemy rozwiązania przynoszące wspólną satysfakcję.